Dette nettstedet er oppdatert med statistikk bare til og med desember og året 2012.
Fra 2013 bør du bruke vår nye versjon av Statistikknett - med adresse
www.statistikknett.no
Der finner du oppdatert statistikk for 2013 - og også tall for tidligere år.

 
Nøkkeltall - Benchmarking - Statusanalyser
Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen. Her finner du blant annet:
Markedsinformasjon for hoteller, campingplasser og hytter 
Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
Figurer med utvikling, framskrivninger og rangeringer for din region
Indikatorer på reiselivets regionale betydning
Hytteturismens betydning
Økonomi og sysselsetting for hotell og restaurantnæringen
Internasjonale perspektiver og sammenlikninger
Statusanalyser og analytiske fotnoter
Du kan veksle mellom landsdeler, fylker, regioner og kommuner som regionalt nivå. 
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk.

Dekning og tilgang
Statistikknett bygger på finansiering fra fylkeskommuner og regionale reiselivsorganisasjoner. Innholdet er fritt tilgjengelig. 
Fra 2009 dekker statistikknett alle landets fylker.

Statusanalyser
Statistikknett har bygget opp et sett av standardiserte statusanalyser på regionalt nivå. 
Lages som oppsummeringer for hele året eller som sesonganalyser. 
Analysene er modulære - velg innholdskomponenter og omfang. 
Lages for fylker, landsdeler, reiselivsregioner eller kommuner. 
Lages til fast pris og med om lag en ukes leveringstid.
Leveres som fil i pdf-format klar for utskrift og for distribusjon på nett.
Mer informasjon fra lenken ovenfor

Regionale nettsteder  
Innholdet på Statistikknett er også tilgjengelig fra våre regionale nettsteder. Regionale nettsteder lages på oppdrag fra fylker og andre regionale organisasjoner. Her finner du informasjon som er direkte tilrettelagt for det enkelte fylke mv.
Lenker til etablerte nettsteder ligger venstre spalte. 
Nettsteder for fylker, regioner og landsdeler lages med fast innhold og til fast pris. 
Ta kontakt for mer informasjon.

www.statistikknett.com
E-post: webmaster@statistikknett.com
Kongsvinger Kunnskapspark 
Kontaktinformasjon